Konkurransetilsynet: Svak konkurranse i deler av dagligvaremarkedet