T-banelinje i Oslo ble stanset grunnet slåsskamp på Tveita