Opec venter at oljeforbruket vil øke fram mot 2045