Uventet sterke jobbtall i USA – ledigheten synker

foto