De to siktede i skytesaken i Oslo skal utleveres fra Italia til Norge

foto