Listhaug om regjeringens strømpakke: Ufattelig svakt

foto