Norsk forskningsinstitutt deltar i UNRWA-vurdering