Ny rapport: Holdninger til jøder og muslimer er blitt mindre negative

foto