Stortinget vedtok kompromiss om framtidig anerkjennelse av Palestina