Istanbuls ordfører dømmes til fengsel og utestenges fra politikken