Norsk Industri frykter strømprisene kan føre til at industribedrifter legger ned

foto