Nesten alle Ruters kunder er tilbake etter pandemien

foto