Statsadvokatens avgjørelse i Silje-saken ventes før jul