Brudd i barnehagemeklingen – mer enn 1.000 ansatte tas ut i streik mandag

foto