Høyre utelukker ikke at NSM-saken får politiske konsekvenser