Krever omvalg i valgkrets etter stemmetabbe i Balsfjord

foto