Voldsutsatt lærer i Oslo har ventet fem måneder på erstatningspenger