Stortingspresidenten skal gi et skriftlig svar til Stortinget om pendlerboligsaken

foto