To barn døde etter å ha fått medisin mot spinal muskelatrofi