Barnehagestreiken har ført til medlemsstrøm i Fagforbundet

foto