Knut Are Svenkerud tiltrer som ny sjef ved Bastøy fengsel

foto