Danmark: Risiko for energimangel – gir milliardgaranti til energiselskapene

foto