41 rikinger flyttet på to år – nesten 1700 igjen

foto