Landbruksministeren hadde samtale med Sverige om afrikansk svinepest: – En stor trussel

foto