Vassbakk: – Jeg kjente ikke til Birgitte Tengs

foto