Utenlandsk borger siktet for spionasje – bilen sett utenfor regjeringskontorer

foto