Konkuransetilsynet advarer mot gjeninnføring av drosjereguleringer

foto