Sør-Afrika kaller ICJ-kjennelse «en avgjørende seier for folkeretten»