Nye anmeldelser mot tidligere kommuneoverlege i Trøndelag