Lisbeth Fransplass Røren tar over som konstituert direktør i Imdi