Ullevål sykehus advarer: – Farlig sprit kan være i omløp