FM-konsesjonene for lokalradioene forlenges ut 2031

foto