VG: Aps sametingsgruppe ut mot ukultur innad i partiet: – Folk er redde