EU har fryst russiske eiendeler for 17 milliarder euro