Ekspert mener sikkerhetsklarering av forskere kan være nødvendig