Eksperter: Retten til å protestere forvitrer i Storbritannia