Aps sametingsgruppe: – Tilliten til regjeringen er brutt