Tsjads militærjunta inngår avtale om fredssamtaler med opprørere

foto