Resultatfall for Statkraft – tjente 6,8 milliarder etter skatt i første kvartal