Elev dømt for falske legeerklæringer for å få gyldig fravær