Påtalemyndigheten anker frifinnelsen av 13 av Fosen-demonstrantene