Huitfeldt avviser Russlands anklage om brudd på Svalbardtraktakten

foto