Universitetssykehuset Nord-Norge har brukt 250 millioner kroner for mye i år

foto