Mange våpen beslaglagt i Oslo fengsel i sommer

foto