VG: 75 fly innstilt i dag – flest fra Widerøe

foto