Huitfeldt: Konkret informasjon om helse og sikkerhet ligger bak henting av IS-kvinner

foto