Europarådet oppretter register over russiske krigsskader i Ukraina

foto