Ordføreren er rystet etter fallhendelsen på Nesodden

foto