MDG-lederen suste inn i landsmøtesalen på sykkel

foto