Borrell: Nato kan ikke være avhengig av en presidents innfall